HydroSafe & Aksem Kimya
Isıtma–soğutma kapalı devreler, soğutma kuleleri, buhar kazanları, buhar jeneratörleri gibi Isıl Mekanik Tesisatlar ile üretim endüstri proseslerinde, ısı transfer akışkanı olarak kullanılan suların, kireçlenme (lame scale), birikinti (deposite), çamurlaşma (sludge), korozyon ve biyolojik aktivasyon etkilerine karşı, Koruyucu–Önleyici–Çözümleyici Mühendislik çalışmaları Aksem Kimya kuruluşunun faaliyet alanlarını kapsamaktadır. Diğer bir faaliyet alanı ise, yeni imal edilmiş ya da kullanımda olan ısıtma soğutma kapalı devreleri ile özel amaçlara göre çalışan ısıl proseslerde flushing [kimyasal ile yıkama] uygulamaları kuruluşun çalışma kapsamındadır. Yüzme yada farklı amaçlar için tasarlanmış havuzlarda hijyen ve su kalitesini standartlara göre denetleyerek hizmetler sunmaktadır.

Aksem Kimya, Bütün bu faaliyetlerinde kendi üretimi olan kimyasalları kullanmaktadır. Diğer yandan, Aksem Kimya gerçekleştirdiği uygulamalardan veri tabanı oluşturmakta ve elde ettiği bulguları üniversitelerin ilgili bölümleri ile birlikte çeşitli yayın, lisans ve yüksek lisan tezleri gibi çalışmalara destek vermektedir. YTÜ Makine Müh. Termodinamik ve Isı tekniği ana bilim dalı tarafından, Yapı İşletmesi Yüksek Lisans programına verilen dersler kapsamındaki mekanik tesisatlarda korozyon konulu çalışmalara iştirak ederek katkılar sağlamaya devam etmektedir.

Bu kapsamda Hydrosafe–Aksem Kimya kuruluşu, tüm mekanik tesisatlarda suyun yaratacağı korozyon etkiyi uluslararası standartların izin verdiği sınırlarda tutacak mühendislik çalışmalarını gerçekleştirmektedir.